Dầu dùng cho xe

Series CJ

Bôi trơn và bảo vệ động cơ Diesel tải nặng.

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Bôi trơn và bảo vệ động cơ  Diesel tải nặng.

Tuân thủ thông số kỹ thuật dầu động cơ diesel API CJ4 15W40 của Viện Dầu khí Hoa Kỳ

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá