Lịch sử phát triển

Năm 2022

Khẳng định sự tiếp nhận trên thị trường, tăng trưởng ổn định, tiếp tục đối mặt thách thức với khách hàng trong chuỗi cung ứng hậu dịch.

Năm 2019

Kích hoạt dịch vụ hệ thống hóa thông tin, Xây dựng hệ thống dịch vụ hậu mãi hoàn chỉnh.

Năm 2018

Tất cả các loại dầu gia công pha nước do PAOLUBE bán đều thông qua chứng nhận SGS.

Năm 2017

Trên cơ sở xem xét nâng cao chất lượng kỹ thuật, bắt đầu hợp tác kinh doanh với các nhà sản xuất phụ gia quốc tế và phát triển các loại dầu nhớt khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng trong môi trường ở Việt Nam.

Năm 2016

Công ty Po Chun bắt đầu thương mại dầu nhớt công nghiệp thương hiệu PAOLUBE tại Việt Nam.

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá