Mỡ bôi trơn

CUCG #2

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao, khắc nghiệt ở dưới 300°C

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao, khắc nghiệt ở dưới 300°C

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá