Dầu dùng cho xe

Series CI4

Được sử dụng cho các loại động cơ Diesel, máy móc xây dựng và các nhu cầu bôi trơn khác.

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Được sử dụng cho các loại động cơ Diesel, máy móc xây dựng và các nhu cầu bôi trơn khác.

Tuân thủ chứng nhận dầu động cơ Diesel API CI4 15W40 của Viện Dầu khí Hoa Kỳ.

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá