Dầu dùng cho xe

Series ATF D III

Thích hợp cho Toyota T-TV hoặc hộp số tự động đáp ứng các thông số kỹ thuật DEXRON Ⅲ, DEXRON ⅡE và MERCON.

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Thích hợp cho Toyota T-TV hoặc hộp số tự động đáp ứng các thông số kỹ thuật DEXRON Ⅲ, DEXRON ⅡE và MERCON.

Tuân thủ các thông số kỹ thuật của DEXRON II E/III, Ford MERCON®, Allison C-4, Caterpillar TO-2, JASOM-315-95, ĐÁP ỨNG LOẠI-4.

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá