Dầu bôi trơn công nghiệp

SCO 320/460/680

Phạm vi áp dụng: Dầu bôi trơn cho xích máy hoạt động ở nhiệt độ cao

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Dầu bôi trơn cho xích máy hoạt động ở nhiệt độ cao

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá