Dầu bôi trơn công nghiệp

C 2/5/10/32

Phạm vi áp dụng: Làm mát trục chính được sử dụng rộng rãi trên máy công cụ và máy dệt

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Làm mát trục chính được sử dụng rộng rãi trên máy công cụ và máy dệt

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá