Dầu bôi trơn công nghiệp

SWS 32/46/68

Phạm vi áp dụng: Các máy công cụ sử dụng hệ thống bôi trơn chung bằng dầu thủy lực và đường ray trượt

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Các máy công cụ sử dụng hệ thống bôi trơn chung bằng dầu thủy lực và đường ray trượt

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá