Dầu gia công không pha nước

Series CAS/C

Màu sắc:Màu hổ phách
Vật liệu áp dụng:Thép carbon, gang, đồng, nhôm và các vật liệu kim loại màu khác

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Màu sắc:Màu hổ phách
Vật liệu áp dụng:Thép carbon, gang, đồng, nhôm và các vật liệu kim loại màu khác

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá