Dầu bôi trơn công nghiệp

R 12/32/46/68

Phạm vi áp dụng:Thường được sử dụng trong các ổ bi bôi trơn tuần hoàn có tốc độ cao khác

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng:Thường được sử dụng trong các ổ bi bôi trơn tuần hoàn có tốc độ cao khác

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá