Dầu tôi xử lý nhiệt

PQ178H

Màu sắc:Màu vàng
Vật liệu áp dụng:Điều chỉnh chất lượng, thấm carbon.

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Màu sắc:Màu vàng
Vật liệu áp dụng:Điều chỉnh chất lượng, thấm carbon.

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá