Dầu tôi xử lý nhiệt

PQ1700H

Màu sắc:Màu vàng
Quy trình áp dụng:Điều chỉnh chất lượng, thấm carbon, ánh sáng rực rỡ.

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Màu sắc:Màu vàng
Quy trình áp dụng:Điều chỉnh chất lượng, thấm carbon, ánh sáng rực rỡ.

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá