Dầu truyền nhiệt

PM 22/32

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho các hệ thống truyền nhiệt trong các loại lò hơi công nghiệp

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho các hệ thống truyền nhiệt trong các loại lò hơi công nghiệp

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá