Dầu cắt gọt pha nước

PG960

Vật liệu áp dụng: Thép vonfram, sắt

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu áp dụng: Thép vonfram, sắt

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá