Dầu cắt gọt pha nước

PG930

Vật liệu áp dụng: Gang, sắt, thép

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu áp dụng: Gang, sắt, thép

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá