Dầu chống gỉ

OF307B/308B/309BS

Màu sắc:Màu hổ phách
Thời gian chống gỉ :6~7 tháng

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Màu sắc:Màu hổ phách
Thời gian chống gỉ :6~7 tháng

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá