Dầu chống gỉ

NO50B

Màu sắc:Màu hổ phách
Thời gian chống gỉ :10~30 ngày

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Màu sắc:Màu hổ phách
Thời gian chống gỉ :10~30 ngày

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá