Dầu chống gỉ

NO200

Màu sắc:Màu vàng
Thời gian chống gỉ :2~3 tháng

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Màu sắc:Màu vàng
Thời gian chống gỉ :2~3 tháng

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá