Mỡ bôi trơn

MOLY #00/#0/#2

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các máy móc, vòng bi, vv. chịu tải nặng

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các máy móc, vòng bi, vv. chịu tải nặng

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá