Chất tách khuôn

MD11/MD13

Vật liệu áp dụng: Chất tách khuôn phù hợp cho rèn nhôm và sắt

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu áp dụng: Chất tách khuôn phù hợp cho rèn nhôm và sắt

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá