Mỡ bôi trơn

EP #00/#0/#1/#2/#3

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các các máy móc, vòng bi, vv. thông thường

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các các máy móc, vòng bi, vv. thông thường

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá