Dầu gia công không pha nước

Series EDM

Màu sắc:Trong suốt
Vật liệu áp dụng:Kim loại khuôn khác nhau

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Màu sắc:Trong suốt
Vật liệu áp dụng:Kim loại khuôn khác nhau

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá