Mỡ bôi trơn

EC #1/#2/#3

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao dưới 280°C

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng: Phù hợp cho bôi trơn các thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao dưới 280°C

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá