Dầu dùng cho xe

Series CF4

Bôi trơn và bảo vệ động cơ Diesel thường và Diesel hạng nặng.

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Bôi trơn và bảo vệ động cơ Diesel thường và Diesel hạng nặng.

Tuân thủ API của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ: Thông số kỹ thuật dầu động cơ diesel CF4/CF.

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá