Dầu bôi trơn công nghiệp

AW 10/32/46/68/100

Phạm vi áp dụng:Thiết bị thủy lực được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Phạm vi áp dụng:Thiết bị thủy lực được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá