Chất tách khuôn

AR301

Vật liệu áp dụng:Chất tách khuôn được sử dụng rộng rãi cho các kim loại màu khác nhau (1:300~500)

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu áp dụng:Chất tách khuôn được sử dụng rộng rãi cho các kim loại màu khác nhau (1:300~500)

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá