Dầu cắt gọt pha nước

8082

Vật liệu áp dụng: Loại phổ thông (nhôm, sắt, đồng, magie, kẽm, thép..)

Tải về

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu áp dụng: Loại phổ thông (nhôm, sắt, đồng, magie, kẽm, thép..)

Hotline: 0274-3662409
Liên hệ báo giá